ΙΣΟΠΕΔΩΣΕΙΣ

Καθαρισμός χώρου

Αναλαμβάνουμε την ισοπέδωση και καθαρισμό του χώρου από τυχόν εδαφικές ανωμαλίες προκειμένου να δημιουργήσουμε τη κατάλληλη υποδομή για να τοποθετήσουμε το κύριο δάπεδο που εσείς θα επιλέξετε 

Υποδομή για ξύλινο δάπεδο.

Είμαστε δίπλα σας

Ζητήστε προσφορά