ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Για να τοποθετήσουμε το ξύλινο πάτωμα πρέπει πρώτα να έχουν προηγηθεί κάποιες εργασίες. Ποιες είναι αυτές: Οι σοβάδες, τα γεμίσματα τσιμεντοκονίας και η τοποθέτηση πλακιδίων πρέπει να έχουν τελειώσει και να έχουν στεγνώσει. Η πόρτα της κύριας εισόδου, οι...